WhatsApp Groepe

W H A T S A P P - G R O E P E :

Stoffies moenie uitgesluit word nie!!
Kry al jou inligting by jou graadvoog.
Jou graadvoog het 'n WhatsApp-groep gestig.
Ons vra dat al ons leerders op die graadvoog se foto sal druk om by die skakel van die groepe aan te sluit.

Me Strydom  WhatsApp logo Mnr Zevenster
Graad 8 - Me Strydom Graad 9 - Mnr Zevenster
Me Fourie Me Jonck Me Scholtz
Graad 10 - Me Fourie Graad 11 - Me Jonck Graad 12 - Me Scholtz