Hoërskool Stoffberg is 'n skool met :


'n Christelike en Afrikaanse karakter

  • Opvoeding en onderrig vind plaas volgens Christelike normes en waardes soos in die Bybel vervat, met inagneming van ander se geloofsoortuigings.
  • Onderrig geskied in Afrikaans.

 

'n Gesonde klimaat

  • Deur die handhawing van dissipline skep ons 'n omgewig waarbinne elke leerder volgens sy/haar potensiaal maksimaal ontwikkel.

 

'n Toekomsgerigte benadering

  • Hoërskool Stoffberg vorm gebalanseerde en gelukkige volwasse jongmense wat 'n positiewe bydrae tot Suid-Afrika kan lewer.
  • Hoërskool Stoffberg handhaaf te alle tye 'n gesonde vennootskap met sy ouers, leerders en gemeenskap. Ons leef te alle tye ons leuse VAN KRAG TOT KRAG uit.
STOFFBERG, DIE SKOOL WAAR ONS, ONS MENSE SE POTENSIAAL TEN VOLLE ONTWIKKEL © (2021) HS Stoffberg. All Rights Reserved.