Verteenwoordigende raad van leerders

Voogde: VRL: Me R Jordaan en Me C Benade 

Twee leerders word aan die begin van die jaar uit elke klas demokraties verkies wat saam met die Dissiplinêre Komitee die VRL vorm. Hierdie twee leerders tree as leiers in hul voogklas op wat take soos roosters opstel, administratiewe takies en algemene organisatoriese hulp in die voogklas insluit.

Die algemene doel van die VRL is om eenheid tussen leerders te bou, behoeftes van alle leerders aan te spreek, leerders in te lig oor gebeure in die skool en gemeenskap en goeie verhoudings tussen alle belangegroepe te bevorder. Hierdie raad vorm dus die skakel tussen die leerders, die personeel en die Beheerliggaam.

Jaarliks word daar projekte beplan wat oor die jaar versprei word. Dit sluit projekte in soos die Blikkieprojek om ‘n behoeftige laerskool of ‘n instansie soos Lifeline te help, insameling van klere vir behoeftiges in die gemeenskap of hulp tydens die skool se Liefdadigheidsweek waartydens kos en kruideniersware ingesamel word vir behoeftige gesinne in ons eie skool.

STOFFBERG, DIE SKOOL WAAR ONS, ONS MENSE SE POTENSIAAL TEN VOLLE ONTWIKKEL © (2021) HS Stoffberg. All Rights Reserved.